"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Koľko Vás bude stáť projekt?

Projekčné práce
Každý projekt je svojím spôsobom orginálný, špecifický a rozsahom rozdielny. Ponukovú cenu Vám preto vieme vypracovať na základe Vašich presných požiadaviek a predloženia vstupných podkladov. V praxi stanovenie ceny projektových prác vychádza z predpokladanej celkovej investície vypočítanej na základe Zborníka Ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny UNIKA, vašich individuálnych požiadaviek a podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností. Všetky projektové fázy spolu (štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt...) bez vybavenia povolení (inžinierska činnosť) zaberú cca. 3,5% - 4,5% z celkovej investície.
Čím je investícia vyššia, percento za projekciu klesá a pri veľkých investíciách sa cena stanovuje po vzájomnej dohode.

Vo všeobecnosti
Ak máte nejaké otázky ohľadom tvorby ceny, alebo sa zaújmate o ponukovú cenu pre konkrétny projekt, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky a po výmene informácii o zamýšľanom projekte zašleme aj jej podrobnú kalkuláciu. 

Za kalkuláciu ponukovej ceny si neúčtujeme žiadne poplatky.

kontakt ...